Dokumentation

På Pluto arbejdes der ud fra kommunens handleplan, som evalueres 1 til 2 gange årligt.

Vi arbejder med udviklingsplaner for den enkelte borger, som drøftes på månedlig basis i samarbejde med fagchef og psykolog.

Der udarbejdes risikovurderinger for alle borgere i tilbuddet.

Medarbejderne dokumenterer det daglige arbejde via journalsystemet Safejournal.

Der laves statusrapporter 1-2 gange årligt.