Anbringelse/efterværn

Pluto er et specialiseret botilbud til borgere med Prader-Willi Syndrom og lignende udviklingshæmning.

Mennesker med Prader-Willi kan have forskellige tillægsdiagnoser eller andre forhold, der har indflydelse på deres samlede livssituation, herunder f eks:

 • Somatiske problemstillinger
 • Fysiske problemstillinger
 • Psykiatriske diagnoser
 • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • Adfærdsproblematikker

Mennesker på Pluto har, som en del af syndromet, udviklingsforstyrrelser i større eller mindre grad, ligesom de ofte har en adfærd, der kan sammenlignes med autismespektrum forstyrrelser, grundet en nedsat funktion i hjernen.

I hverdagen har alle vores beboere brug for støtte til:

 • At følge en tydelig skemalagt struktur med stor forudsigelighed og genkendelighed
 • At forstå og agere i relation til andre mennesker
 • Anerkendelse af deres talenter og særlige individuelle behov
 • Styring af og guidning ift. kost og spisning
 • Administration / ydre styring af økonomi

Pluto tilbyder et hjem til mennesker fra 10 år og med mulighed for livslang anbringelse.

Vores fleksible pladser er godkendt efter socialtilsynets paragraffer.

Startskuddet/Pluto tilbyder også dagtilbud og STU

Antal pladser: 8

Se aktuelt antal ledige pladser på Tilbudsportalen her

 • Varigt botilbud. § 108 2 pladser
 • Midlertidigt botilbud, § 107 4 pladser
 • Socialpædagogisk opholdssted, §43, stk. 1, nr. 5 2 pladser
 • Tilbudstypen omfatter skærmede pladser
 • Tilbuddet har 3 fleksible pladser jf §43 / §108
 • Tilbuddet har 5 fleksible pladser jf §107 / §108
 • Tilbudstypen omfatter skærmede pladser.
 • Kontakt afdelingen om ledige pladser