Beskyttet tilbud og skole

Alle borgere tilbydes særlig tilrettelagt dagtilbud eller STU

Særligt vores mini zoo Øens Dyr, som ligger tyve minutter væk på Masnedø, er attraktiv. Her kan man få skræddersyet en STU, hvor man både lærer om dyr og er med til at drive den lille zoologiske have under hensyn til de særlige behov man har. Alle opgaver er individuelt tilpasset den enkelte elev.

På vores dagbehandlingstilbud Solis er der mulighed for både almindelige skolefag og praktisk læring. Her kan elever få individuelt tilrettelagt undervisning af lærere, der har konkret erfaring med specialundervisning.

På Solis er der også mulighed for praktiske værksteder, så elever kan opøve færdigheder inden for kreative fag, håndværksfag og lignende. Læs mere om Dagtilbuddet Solis

Øens dyr