Hverdagen hos os

Når man bor på Pluto, er man selv med til at holde sin egen lejlighed og fællesarealerne i huset, vi hjælpes ad med at skabe et hyggeligt og rart miljø at være og leve i.

Vores beboere gør alle brug af skoletilbud, STU eller Dagtilbud.

I fritiden er der tilbud om forskellige aktiviteter, der er tilpasset den enkelte. Det kan være, ridefysioterapi, svømmehal og motion af forskellig art. Vi nyder også de store udearealer og vores gymnastiksal.

I weekenderne hygges der individuelt og på tværs af huset, med spil, film, motion og bevægelse.