Erhvervslinjen

Vi etablerer praktikophold hos private og offentlige arbejdsgivere i lokalområdet.

Gennem praktikken får den enkelte beboer mulighed for at:

  • Få kendskab til arbejdsmarkedet på det generelle plan
  • Få kendskab til konkrete arbejdsfunktioner med henblik på erhvervsafklaring
  • At opøve individuelle kompetencer i relation til mødestabilitet, samarbejde, opgaveforståelse og arbejdsidentitet

Nogle praktikophold har karakter af arbejdsprøvning med henblik på afklaring af mulighederne for f.eks. fleksjob eller førtidspension.

Et praktikophold kan bestå af en enkel dags varighed eller alle ugens dage. Ligeledes kan praktikophold tidsmæssigt forløbe over nogle få uger eller flere måneder. Det er vigtigt, at praktikken afspejler den enkeltes behov. Vi samarbejder med en mangfoldighed af praktikværter og nye kommer hele tiden til.