Pædagogisk metode

Vores pædagogiske værktøjskasse er nøje tilpasset de mennesker, vi er sammen med i hverdagen. En gennemgående pædagogisk værdi og metode er, at være anerkendende, fordi vi her kan møde hvert enkelt menneske med afsæt i den verden og virkelighed man kender og er i.

På Pluto er dagsstrukturen en ramme for de pædagogiske metoder, vi møder borgeren med. Vi følger derfor en individuel struktur som sikrer borgeren tryghed og personlighed. Strukturen evalueres jævnligt, fordi alle mennesker udvikler sig gennem hele livet.

Vores pædagogiske metoder omfatter bl.a:

  • En ensartet tilgang med rum til at være den man er, og drømmer om at blive – narrative positioneringer.
  • Struktur, der sikrer en forudsigelig hverdag, som vores beboer er med til at forme og tilpasse løbende. – Visuel selvbestemmelse i eget liv er et bærende princip i Plutos indsats.
  • At arbejde med de færdigheder, man som menneske kan mestre, og bygge på, når det er muligt.
  • Særlig fokus på kosten, hvor aftaler og regler overholdes og følges – kostvejledere er tilknyttet.
  • Alle aktiviteter er forberedt i detaljer – det giver tryghed og ro.
  • Helhedsorienteret sproglig forståelse, fordi f.eks. kropssprog er stærkt hos mennesker med Prader-Willi.
  • Piktogrammer
  • Boardmaker

Neuropædagogikken danner fundamentet for de pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder i forhold til den enkelte med funktionsnedsættelse. Neuropædagogikken danner på den måde udgangspunkt i arbejdet med at skabe en større forståelse, for den enkelte beboer med funktionsnedsættelse, sådan at personalet kan kompensere for begrænsninger og støtte den enkeltes udvikling.

Hertil arbejdes der også med Trine Uhrskov og Bo Hejlskovs Jørgensens stress og sårbarhedsmodeller ind i det daglige arbejde, hertil arbejdes der implicit med Low Arousal. Der arbejdes med forskellige visuelle værktøjer, samt forskellige billedkommunikationsmetoder, alt efter hvad der giver mening for den enkelte beboer.