Målgruppe

Pluto er et af blot tre steder i Danmark, der tilbyder et hjem til mennesker med Prader-Willi syndrom. Vi har plads til otte beboere.

Pluto modtager indskrivninger via § 107, § 108 og § 66 stk 5 i alderen 10-85 år. Vi kan også tilbyde aflastningspladser til forældre, som har deres barn boende hjemme.

De første borgere, der kom til Pluto, havde brug for særlig indsats, så vi har fra starten fået solid erfaring med at skabe tryghed og stabilitet gennem en målrettet individuel indsats.