Skolen

Vi sikrer en undervisning, der er tilpasset den enkelte elev. Eleverne får viden om de fag de skal undervises i. De vil som udgangspunkt opnå undervisning i tre undervisningsfag, men skal som minimum vælge to. Det ene fag vil almindeligvis være dansk (aldersspecialiseret) eller matematik (aldersspecialiseret).

Lærerens grundfaglighed omfatter Pædagogik og lærerfaglighed. I Pædagogik og lærerfaglighed omfatter bl.a. med læring og udvikling, almen undervisningskompetence og specialpædagogisk.

Eleverne vil opleve en lærer, der kan undervise, lede og støtte børn og unges udvikling.

De skal have lyst til selvstændigt at være på, men også at arbejde tæt sammen med andre mennesker.

Læreren planlægger og udvikler deres undervisning både fagligt og pædagogisk.

tavle