Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud, § 104

Tilbuddet gælder borgere i alderen 18+, der har så store begrænsninger, at de ikke kan deltage i egentlig beskæftigelse i forhold til arbejdsmarkedet, og som har behov for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og gøremål, med det sigte at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder og livsvilkår.

Tilbuddet retter sig mod borgere med:

 • Betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Særlige sociale problemer
 • Et behov for socialt samvær og aktiviteter i et fællesskab
 • Et behov for et fristed, der kan give betingelser for personlig udvikling

For borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der være behov for at yde aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i almindelige daglige levefunktioner (ADL-træning), sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Bl.a. aktiviteter der kan medvirke til at give tryghed og være en aktivitet, som forbedrer kommunikation, valgmuligheder og medindflydelse.

Der vil være mulighed for dagtilbudsaktivitet i flere forskellige værksteder:

 • Zoo værksted
 • Køkken værksted
 • Pedel værksted
 • Cykel og auto værksted
 • Grafisk værksted

Endvidere er der mulighed for at deltage i forskellige valgfagslinjer:

 • Kreativ design (Tekstil, Keramik eller Smykkefremstilling)
 • Musik (Sang, instrumenter eller lydanlæg)
 • Sundhed (Fitness, Mindfulness eller yoga)
 • Jobsøgning (CV og ansøgninger, Jobportaler eller Jobnet)
 • IT Danmark (NemId, e-Boks, Netbank eller sociale medier)
vej